Voor het Angelman Syndroom

Kenmerken en diagnosecriteria Angelman Syndroom

Het Angelman Syndroom is een aangeboren, neurologische stoornis, die gekenmerkt wordt door motorische en verstandelijke beperkingen, een ernstige spraakstoornis, typische gelaatskenmerken en vaak, maar niet altijd, epilepsie.

Onderzoeken lijken aan te tonen dat de structuur van de hersenen normaal is, maar dat de neuronale functies verstoord zijn. Dat zorgt ervoor dat het kind problemen heeft bij het aanleren van vaardigheden. Angelmanpatiënten blijven zich hun hele leven ontwikkelen, zij het in een langzaam tempo. Hun ontwikkelingsproces kan versneld worden door intensieve begeleiding en een stimulerende omgeving.

De meeste Angelmanpatiënten lijden aan lichte tot zeer zware bewegings- en evenwichtsstoornissen. Er zijn Angelmankinderen die voor hun derde jaar al kunnen lopen, al lopen de meeste pas later en zijn er kinderen die nooit leren lopen. Als ze lopen, dan lopen ze houterig, met stijve en wat uit elkaar gehouden benen, wat naar voren hellend en met de armen vooruitgestoken.

Daarnaast is de motorische ontwikkeling, in het bijzonder de fijne motoriek, vaak lastig.

In de eerste kinderjaren komen drink-,  eet- en slaapproblemen veelvuldig voor. De eerste epileptische aanvallen treden vaak op voor het derde levensjaar .

De meeste Angelmankinderen slapen bijzonder slecht. Ze vallen moeilijk in slaap en worden ?s nachts vaak wakker. Er zijn twee factoren die bij Angelmankinderen verantwoordelijk zijn voor de slaapproblemen: epilepsie en een stoornis bij het aanmaken van de stof melatonine. Melatonine is een lichaamseigen stof die ?s avonds slaperig maakt.

Hoewel Angelmankinderen meestal niet via spraak kunnen communiceren, is het belangrijk in een vroeg stadium met communicatietherapie (logopedie) te beginnen. Zo kan het kind alternatieve vormen van communicatie met de omgeving ontwikkelen.

Ondanks alle beperkingen en problemen zijn Angelmankinderen opvallend vrolijk. Ze lachen veel (al heel vroeg na de geboorte), houden van knuffelen en hebben een voorliefde voor water.

 

Wat veroorzaakt het Angelman Syndroom? 

Om te kunnen begrijpen wat het Angelman Syndroom veroorzaakt, volgt hier een beknopte uitleg over de menselijke genetica.

 

Genen, chromosomen en DNA 

Het menselijk lichaam bestaat uit cellen die genen bevatten. De genen kunnen beschouwd worden als eenheden informatie die zowel de instructies bevatten die nodig zijn voor het aanmaken van nieuwe cellen als de instructies voor het werk dat die cellen moeten uitvoeren. Ieder gen is gemaakt van chemische ingrediënten, genaamd basen.

Niet meer dan vier verschillende basen vormen alle genen van de mens. Deze basen kunnen weergegeven worden als de letters van het alfabet van een mysterieuze taal: A, G, C en T. Met deze vier letters worden als het ware de woorden en zinnen geschreven van het individuele instructieboek van ieder gen. Hoewel het alfabet met vier letters erg kort lijkt, zijn de ?woorden? en ?zinnen? die hiermee geschreven kunnen worden bepaald niet kort. Een enkel gen is gevormd uit duizenden of soms zelfs miljoenen basen. De complete set genen van een mens, ongeveer 25 duizend, wordt het menselijk genoom genoemd.

Al deze 25 duizend genen zijn met elkaar verbonden in een lange, gedraaide ketting: de zogenoemde dubbele helix van het DNA. Dat DNA bevindt zich in elke cel van het menselijk lichaam. Het DNA is niet één enkele lange spiraal van genen. Het is verdeeld over verschillende gebieden, genaamd chromosomen. De mens heeft 46 chromosomen, in paren. De helft is  geërfd van de moeder en de andere helft van de vader.

 

Hoe genen en DNA werken 

Niet alle 25 duizend genen in het menselijke genoom zijn voortdurend actief. Sommige functioneren alleen tijdens de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder en dirigeren de vorming van specifieke gebieden, zoals hersenen of organen, terwijl andere pas veel later, na de geboorte, actief worden, zoals bijvoorbeeld de genen die het startsein voor de puberteit geven.

Als een gen actief wordt, leidt dit tot de productie van een eiwit. Eiwitten zijn basissubstanties, die de structuur van de cellen vormen en die de activiteiten van de cellen dirigeren. Het menselijk lichaam produceert duizenden verschillende eiwitten. Voor iedere functie van het lichaam is een eiwit en de productie van deze eiwitten wordt geregeld door de genen. Een probleem in een gen kan leiden tot een probleem met het eiwit dat geproduceerd wordt door dat gen. Dat probleem met het eiwit kan, op zijn beurt, weer leiden tot problemen bij de lichaamsfunctie die beïnvloed wordt door dat eiwit.

 

Mutaties en deleties 

In het lichaam kunnen verschillen ontstaan tussen de instructies die genen geven. Dat proces heet mutatie. Om precies te zijn is een mutatie een verandering in de volgorde van de basen in het DNA van een cel. Mutaties kunnen ontstaan in ieder gen van het menselijk lichaam, op ieder moment in het leven. De meeste mutaties echter gebeuren tijdens de DNA-replicatie, dat is het proces waarbij cellen kopieën maken van hun chromosomen, voordat ze zich splitsen om zaad- of eicellen te vormen. Tijdens dit proces moeten miljoenen basen worden gekopieerd in exact de juiste volgorde. Meestal gaat dit goed, maar bij iedere kopie van het DNA ontstaan ook fouten die niet ernstig zijn.

Bij zo?n kopieerfout is een basiselement op een verkeerde plek terechtgekomen of wordt niet mee gekopieerd (ontbreekt dus). Soms zijn van een aantal basen of zelfs van een hele chromosoom extra kopieën gemaakt. Dit soort veranderingen kan de volgorde van basen verstoren. De instructies die de productie van eiwitten regisseren, zijn dan veranderd.

 

De genen bij het Angelman Syndroom 

Chromosoom 15 is het chromosoom dat abnormaal is bij patiënten met het Angelman Syndroom.

Binnen dat gebied zijn er onderverdelingen gemaakt.

Gebied 15q11-13 Chromosomen zijn verdeeld in korte en lange ?armen? en hebben een centraal gebied, genaamd centrometer. De korte arm wordt ?P? genoemd en de lange arm ?q?.

Arm  ?q? is verdeeld in verschillende numerieke segmenten. Het segment q11-13 refereert aan een gebied dat zich vlakbij het centrum van chromosoom 15 bevindt.Het bevat vijf tot tien miljoen paren basen en vele genen. Dat gebied is cruciaal voor het Angelman Syndroom. Hetzelfde gebied bevat ook de genen die het Prader-Willi Syndroom veroorzaken.

UBE3A: Dit gen wordt vaak genoemd als zijnde het gen dat het Angelman Syndroom veroorzaakt. Het produceert een eiwit dat andere eiwitten labelt met een substantie genaamd ubiquitin. Ubiquitin is een eiwit dat wordt toegevoegd aan eiwitten en dient als instructie om het gelabelde eiwit te naar het juiste metabolische pad te sturen om het eiwit af te breken of om het verder te ontwikkelen. De informatie over dit gen is vrij recent. Er is daarom nog weinig bekend over de exacte functie van UBE3A, maar het lijkt erop dat dit gen een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. In het geval van het Angelman Syndroom wordt verondersteld dat het UBE3A ?gen, door het niet-labelen van de eiwitten die moeten worden afgebroken in de hersenen, bijdraagt  aan de vele neurologische problemen van het Angelman Syndroom (als het al niet de gehele veroorzaker is van AS).

De 15q11-13 deletie: Een deletie is een ontbrekend stuk uit een chromosoom. Allerlei factoren kunnen een deletie veroorzaken. Toch lijkt het erop dat de meeste deleties spontaan (zonder duidelijke aanleiding) ontstaan. Er wordt verondersteld dat bij ongeveer 70% van de Angelman Syndroom patiënten een spontane deletie heeft plaatsgevonden, zonder duidelijke oorzaak, in het 15q11-13-gebied van het door de moeder geërfde chromosoom 15. In dit gebied zijn allerlei genen gelokaliseerd. De exacte functie van al die genen is nog niet bekend. Er bestaat een theorie waarin wordt beweerd dat de grootte van de deletie in dit gebied de expressiviteit van het Angelman Syndroom kan aantasten. Bijvoorbeeld: veel Angelmanpatiënten hebben wat genoemd wordt hypopigmentatie (een lichte huidskleur). Het lijkt erop dat het P-eiwit cruciaal is bij de synthese van melanine, de substantie die het huidpigment aanmaakt. Ontbreekt dit eiwit, dan is  hypopigmentatie het gevolg. Als de deletie niet tot het P-eiwit aanmakende gen reikt, dan hebben de patiënten een normale huidskleur.

Genomische inprinting: Dit is een proces waarbij een gen inactief is. Het resultaat is dat maar één van de normaal gesproken twee genen actief is. Inprenting vindt plaats tijdens de ontwikkeling van de eicel en van de zaadcel. Als het Angelman Syndroom veroorzaakt is door inprenting zijn sommige genen alleen actief op het chromosoom dat geërfd is van de moeder. Ze zijn inactief op het chromosoom dat van de vader is geërfd.

Paternale uniparentale disomie: Dit komt voor als beide chromosomen geërfd worden van dezelfde ouder. Bij naar schatting drie tot vier procent van de AS-patiënten is dit de oorzaak van het syndroom. Als het Angelman Syndroom veroorzaakt wordt door paternale uniparentale disomie dan zijn beide kanten van chromosoom 15 geërfd van de vader. Het deel van chromosoom 15 dat normaalgesproken geërfd wordt van de moeder is dus niet aanwezig. Ook in dit geval wordt het Angelman Syndroom veroorzaakt door het feit dat het UBE3A gen niet aanwezig is (wat ook bij deletie het geval is).

Geen bekende oorzaak: in ongeveer elf procent van de gevallen zijn de hierboven genoemde defecten niet aanwezig en is toch sprake van het Angelman Syndroom.

 

Diagnosecriteria voor het Angelman Syndroom: 

Ontwikkelingsgeschiedenis: 

 • Normale zwangerschap en geboorte met normale hoofdomtrek, geen zichtbare ?defecten?
 • Ontwikkelingsachterstand zichtbaar vanaf de 6 maanden
 • Vertraagde, maar vooruitgaande ontwikkeling (geen verlies van vaardigheden)
 • Normale uitkomsten bij metabolische, hematologische en chemische laboratoriumtesten
 • Normale uitkomsten bij MRI- of CT-hersenscans

Klinische eigenschappen:

Consistent (in alle patiënten)

 • Ontwikkelingsachterstand, functioneel ernstig
 • Gebrek aan spraak, geen of weinig gebruik van woorden, receptieve en non-verbale communicatievaardigheden hoger dan de verbale vaardigheden
 • Bewegings- en evenwichtsstoornissen, wankelend lopen, bevende bewegingen van armen en benen
 • Karakteristieke kenmerken: combinatie van vaak lachen/glimlachen, vrolijk, makkelijk prikkelbaar, vaak met de handen flapperen, overmatig actief bewegen, korte aandachtsspanne

Frequent (in meer dan 80% van de patiënten)

 • Vertraagde en disproportionele groei van de hoofdomtrek, meestal resulterend in microcefalie rond de leeftijd van 2 jaar
 • Epilepsie; eerste aanval meestal vóór de leeftijd van 3 jaar
 • Afwijkend EEG,  met karakteristiek patroon

 

Geassocieerd met het AS (komt voor in 20 tot 80% van de gevallen):

 • Vlak achterhoofd
 • Overmatige tongbewegingen (tongue thrusting)
 • Gestoorde zuig- en slikbewegingen
 • Problemen met de voeding in de eerste jaren
 • Vooruitstekende kin
 • Brede mond, wijd uiteenstaande tanden
 • Veel kwijlen, tong steekt vaak uit de mond
 • Excessief kauwen
 • Vaak vingers of voorwerpen in de mond steken
 • Scheel zien (Strabismus)
 • Blauwe/lichte ogen
 • Licht getinte huid door pigmenttekort
 • Armen hooghouden met gebogen ellebogen, vooral tijdens het lopen
 • Overgevoeligheid voor warmte en zon
 • Slaapstoornissen
 • Fascinatie voor water en glinsterende voorwerpen
 • Versterkte reflexen aan de benen

De diagnose wordt gesteld na DNA-onderzoek.

Literatuur:

Een groot deel van deze informatie is geïnspireerd op het Engelstalige boek: ?Angelman Syndrom A to Z? The second edition?.Het is geschreven en uitgegeven door de Angelman Syndrome Foundation (www.angelman.org). Op hun website is het boek verkrijgbaar voor vijftien dollar.

Потому, что сегодня состоится премьера "Игры соник 9"одной пьесы, посвященной вам.

Некоторые закупоривания могут "Скачать торжественное музыку"происходить в фильтровальных матрицах, однако имеющиеся "Beach boys california dreaming скачать"данные свидетельствуют, скорее, о "Скачать бесплатно игры про динозавров"широкомасштабном обледенении внутри труб.

Тогда до скорого, смерч умчался "Ключ для driver updater 2012"прочь, прежде "Скачать плагины админ меню"чем донесся голос.

Когда он подошел к воздушному замку, выяснилось, что "Крупным планом фото женщин"и тот предал хозяина и "Скачать карту тускан"отказывается повиноваться.

Обдумывая, что "Игры для samsung star скачать"выгоднее принять это предложение или отказаться, я отправился прогуляться "Полное прохождение игры сибирь"по подземельям.

Одежда, разумеется, исключается, поспешно сказала портниха.