Voor het Angelman Syndroom

Osteopathie

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze. Het woord osteopathie betekent letterlijk ?ziekte van de beenderen? en is het gedachtegoed van de Amerikaanse arts Andrew Still. Hij meende dat bij veel ziekten de oorspronkelijke oorzaak te vinden was in het mobiliteitsverlies van beenderen of gewrichten. Osteopaten zouden in staat zijn om dergelijke weefsels met hun handen op te sporen en door middel van speciale technieken weer beweeglijker te maken. Door de beweeglijkheid ervan te herstellen, zouden ziekten worden genezen of voorkomen. Osteopathie behoort tot de zogenoemde manuele geneeswijzen; apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas. Het is verder een therapie die zich op de mens in zijn totaliteit richt en niet zozeer op een afzonderlijke aandoening: een zogenoemde holistische therapie (het Griekse ?holos? betekent ?geheel?).

Voor mensen met Angelman kan osteopathie een mogelijkheid zijn om de beweeglijkheid te verbeteren. De principes van de osteopathie zijn niet wetenschappelijk bewezen.

 

Link:

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie: www.osteopathie.nl