Voor het Angelman Syndroom

Grafische symboolsystemen

Lijntekeningen (bijv. Picture Communication Symbols PCS, Blis­symbolics system)

Andere geïllustreerde systemen (bijv. Self Talk, Pick'n Stick, B-DAC, Talking Pictures, Oakland School Pictures)

Foto's

Foto's kunnen uit tijdschriften of kranten worden geknipt, of uit de fotocollectie van de persoon in kwestie worden geselecteerd, of gekocht worden als een keurig klaargestoomd pak­ketje foto's over verschillen­de onderwerpen (keu­ken, kleding, etc.) Voor individueel op maat gemaakte fotocollecties is nodig: een computer, een digitale camera en een computerpro­gramma voor het afdrukken van foto's.

Van de foto?s kan ook een boekje worden gemaakt waaruit de Angelmanpatiënt de foto kan aanwijzen.

 

Lijntekeningen

Voorbeelden uit Picture Communication Symbols - PCS

Dit systeem omvat bijna tweeduizend begrippen, die eenvoudigweg zijn opgebouwd uit zwart-witte lijntekeningen. Sommige voorzetsels en lidwoorden worden voluit geschreven in plaats van getekend. Het PCS-systeem is al ingeburgerd in Groot-Brittannië, Ierland en Spanje en ook in Denemarken wint het aan populari­teit (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996).

 

 

Voorbeelden van Bliss-symbolen

Het Bliss-symboolsysteem bestaat uit 100 basistekens, die gecombineerd kunnen worden tot woorden waarvoor geen basis­tekens zijn.

 

deur                         kamer                     geven                           krijgen

 

Beeldsymbolen zijn die symbolen/tekeningetjes die de manuele gebaren en de spraakproductie kunnen prikkelen. Voorbeelden zijn de visuele fonetische leesme­thode (symbolen die de uitspraak van het Engels be­schrijven om zo het spreken en het lezen te onder­steunen), Sig-symbolen en Makaton woordenschat.

 

Voorbeelden van Sigsym symbolen:

na                            stop                  stout                     spelen               denken

 

De symbolen van de commercieel beschikbare communicatiepakket­ten kunnen dienen als basismodel voor het ontwerpen van indi­viduele symboolkaarten (ontwikkeld voor een specifieke patient). Ze kunnen aangevuld worden met kleu­ren, foto's en tekeningen. Met verschillende computerprogram­ma's (bijv. scanners, voorspellende programma's, programma's voor het maken van symboolborden) kan de lay-out worden aangepast.