Voor het Angelman Syndroom

Hanen-oudercursus

De Hanen-oudercursus (spreek uit: hennen) is ontwikkeld door de Canadese Ayala Maolson ten behoeve van kinderen die langzaam of niet goed leren praten. De cursus is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de één en zes jaar oud.

Het doel van deze cursus is meer begrip te ontwikkelen tussen ouders en kind:

  • De ouders moeten leren begrijpen wat het kind hen duidelijk wil maken.
  • De ouders leren woorden gebruiken die het kind begrijpt.
  • De ouders leren bovenstaande toe te passen tijdens de gewone dagelijkse dingen.

De cursus wordt gegeven in een groep. Daarnaast komt de docent bij het gezin thuis langs voor een korte video?opname van activiteiten  tussen ouders en AS-kind. De opname wordt met de ouders besproken.

Links:
MEE Zuid Holland Noord: www.meezhn.nl
Methodisch werken: www.methodieken.nl
Sociaal-emotionele ontwikkeling en communicatie: http://www.fortior.info/?pageid=254

The Hanen Center: www.hanen.org