Voor het Angelman Syndroom

pdf Jaarverslag 2015

In 2015 zien we dat het aantal donaties en met name de periodieke schenkingen aan het aflopen zijn en niet worden vernieuwd, dit betekent een risico voor toekomstige inkomsten en de Nina Foundation zal dan ook hard aan de slag moeten om nieuwe manieren van fondsenwerving te gaan ontsluiten.