Voor het Angelman Syndroom

pdf Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

2014 was een zeer mooi jaar; de Nina Foundation heeft als penvoerder van de Angelman Syndrome Alliance twee grants kunnen toekennen aan wetenschappers. Ook financieel is het jaar goed afgesloten. Lees meer in ons jaarverslag.