Voor het Angelman Syndroom

pdf Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2007

Bij de oprichting van de Stichting Nina Foundation werd de zeer ambitieuze financiële doelstelling geformuleerd, dat de Stichting in het jaar 2007 een bedrag van ? 50,000.- zou werven dat beschikbaar zou zijn voor wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van het Angelman Syndroom.

De Stichting is bijzonder verheugd, dat in werkelijkheid in 2007 in totaal het bedrag van ? 48.398, - kon worden geworven voor de doelstelling van de Stichting. Om goede redenen liep de afwikkeling van de bedragen van ? 10.000, - uit Italië en de ?20.000, - uit Frankrijk ?niet over de boeken van de Stichting? maar werden deze direct op de betreffende rekening van het MC van de Erasmus Universiteit overgemaakt.