Voor het Angelman Syndroom

pdf Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

2012 was een bewogen jaar voor de Nina Foundation, we hebben ons eerste congres georganiseerd in oktober en het was een groot succes.  Er is tevens een begin gemaakt met de Europese samenwerking en alle aanwezige partijen waren hierover zeer enthousiast. Daarnaast niet te vergeten het onderzoek aan het Erasmus MC wat in een afrondende fase komt. Ook het Expertise Centrum heeft weer meer kinderen op bezoek gehad en begint nu ook internationaal gezien te worden als het kenniscentrum voor het Angelman Syndroom.